proudly present by Historia MA Negeri 1 Gresik

Tag Kerajaan Islam

Hubungan antara Kerajaan Demak dan Mataran Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan di masa sekarang

Hubungan antara Kerajaan Demak dan Mataran Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan di masa sekarang Aspek Politik Dalam upaya mempetahankan dan memperkuat kedaulatan wilayah baik pada zaman Kerajaan Mataram Islam maupun Kerajaan Demak, maka upaya ditempuh dengan memperkuat… Continue Reading →

Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam Perpindahan kekuasaan dari Kerajaan Demak ke Kerajaan Pajang hingga ke Mataram diliputi pergesaran pusat pemerintahan dari pinggir pantai ke pedalaman. Pernakah anda ke Kota Yogyakarta? Jika pernah, maka berarti anda sudah ke pusat Kerajaan Mataram tempo dulu…. Continue Reading →

Kerajaan Demak

Kerajaan Demak Semasa Kerajaan Majapahit masih berkuasa, Demak merupakan sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Raden Patah. Seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak dengan ibu kota di Bintoro, terletak di antara Bergota dan Jepara. Raden Patah masih memiiki… Continue Reading →

© 2023 Ksatria Literasi — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑